Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Centre de Serveis d'àmbit rural per a Gent Gran


Definició servei:
El Lliri Blau, Centre de Serveis per a la Gent Gran de titularitat pública que depèn de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva.
 
Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
Servei dirigit a persones de 65 i més anys que necessiten diferents serveis per millorar la seva qualitat de vida.
 
Els objectius del servei són:
 • Oferir un entorn adequat i adaptat a les necessitats d'atenció a les persones
 • Afavorir la recuperació i el manteniment de l'autonomia personal i social
 • Mantenir la persona en el seu entorn personal i familiar en les millors condicions possibles.
 • Proporcionar suport a les famílies en l'atenció a les persones grans dependents.
Aquest recurs és una plataforma de serveis propis d'un centre de dia i d'altres serveis de caràcter ambulatori que s'aglutinen es tres àmbits d'actuació: atenció personal, atenció a la família i atenció a l'entorn i accessibilitat.
 
L'objectiu principal és satisfer les necessitats de les persones grans majors de 65 anys que desitgin romandre a casa seva, independentment que es vegin afectades per un deteriorament físic, cognitiu o per una dificultat social que els minvi la capacitat d'autonomia per desenvolupar les activitats de la vida diària.
 
Serveis del centre:
 • Centre de dia: 8 hores
 • Centre de dia esporàdic: 8 hores
 • Servei de permanència: 2 hores
 • Dinar: Diari
 • Dinar esporàdic: Amb sol·licitud prèvia
 • Servei de podologia: Hores concertades
 • Servei de fisioteràpia: Hores concertades
 • Tallers dirigits als usuaris: en funció de la programació
 • Tallers dirigits a familiars i cuidadors no professionals: en funció de la programació
 • Transport adaptat
 • Bugaderia
 
Destinataris:Gent Gran
 
Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
L'equipament està ubicat a Riudellots de la Selva però s'hi pot derivar gent del municipi d'Aiguaviva, Caldes de Malavella, Vilobí d'Onyar, Sant Dalmai i Salitja, Brunyola, Campllong, Fornells de la Selva, Llagostera i Quart.
 
El servei es dirigeix a persones majors de 65 anys que necessiten diferents serveis per millorar la seva qualitat de vida, i té una capacitat de 20 places aproximadament.
 
Tarifes: 
 • Estada sencera (8h 5 dies a la setmana): 182€ mensuals, dinar inclòs
 • Mitja estada (4h 5 dies a la setmana): 88,5€ mensuals
 • Estada dia esporàdic: 32,2€ dinar inclòs
 • Dinar fix: 5,70€ dia
 • Dinar esporàdic: 6,2€ dia
 • Serveis de permanència: 3€ hora, màxim 2 hores
 • Servei de podologia: 17€ sessió
 • Servei de fisioteràpia: 17€ sessió
 • Servei de transport: 3€ trajecte
 • Taller de memòria i taller de cuidadors: gratuït
 
Àmbit territorial:Aiguaviva
Província de Girona
 
Àmbit d’actuació:Residencial/Habitatge
Atenció Social i Salut
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):Avinguda Girona, 50
17457 Riudellots de la Selva

Telèfon: 972011635
Horari: de 9h a 19h de dilluns a divendres, excepte caps de setmana i festius.

E-mail: cdsriudellots@consorciasc.cat

Ajuntament de Riudellots de la Selva
Plaça de l'Ajuntament, 1
17457 Riudellots de la Selva

Telèfon: 972 477 005

E-mail: ajuntament@riudellots.cat

Adreça web: http://www.riudellots.cat/