Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Consorci Sant Gregori: Servei de valoració i orientació. Servei concertat amb l'ICASS


Persones destinatàries:Persones amb disminucions
 
Àmbit territorial:Província de Girona
 
Àmbit d’actuació:Atenció social i salut
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):A través del Departament de Benestar Social i Família
CAD55 St. Gregori

Telèfon: 972 428848