Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Consorci Sant Gregori: Servei Respir Joan Riu


Definició servei:
És un servei d’acolliment residencial temporal, adequat per a persones menors amb discapacitat psíquica i/o amb problemes de salut o de trastorns de conducta afegits. S’ofereix a les famílies la possibilitat de poder disposar d’un espai de descans com a cuidadors durant un període determinat de temps.
 
Amb aquest servei, el/la cuidador/a deixa temporalment aquesta tasca per descansar.
 
Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
En aquest espai oferim el servei d’habitatge, que contempla totes les necessitats relacionades amb la llar, així com un programa d’atenció individualitzat per a cada persona, dissenyat i portat a la pràctica per un conjunt de professionals que intervé tant en aspectes de la llar com en funcions terapèutiques.
 
Destinataris:Infants/Adolescents
Persones amb disminucions
Famílies
 
Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
Prestació horària: segons demanda familiar i disponibilitat del centre ( màxim d’un mes de manera contínua)
 
Cost: 79 €/dia
 
Persones menors d'edat amb discapacitat de suport extens i/o generalitzat.
 
Àmbit territorial:Província de Girona
 
Àmbit d’actuació:Atenció social i salut
Residencial
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):Servei residencial
Àrea famílies

Telèfon: 972 42 82 00

Adreça web: www.consorcisg.cat