Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Espai Jove

Definició servei:
Servei adreçat als joves, que obre una tarda a la setmana i ofereix activitats diverses, així com informació juvenil.
 
Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
El servei disposa d’un espai de referència als 2 nuclis urbans (St. Julià Ramis i Medinyà), tot i que la seva obertura es va alternant anualment, un any se situa a Medinyà i l’altre a Sant Julià de Ramis.
 
Obre els dimecres a la tarda, que s’anomenen les tardes joves; els joves poden accedir i fer ús dels diversos serveis que s’ofereixen.
 
La gestió és municipal i es disposa d’un dinamitzador juvenil.
 
L’espai jove de Sant Julià de Ramis s’ubica al Pavelló Municipal de Sant Julià de Ramis.
 
Hi ha Wi–Fi, ordinadors, jocs de taula, jocs digitals, i també s’ofereix informació i assessorament en matèria de treball, habitatge, formació, salut, etc.
 
Pel què fa a l’espai jove de Medinyà, està ubicat al Local Social de Medinyà.
 
Hi ha Wi–Fi, jocs digitals i de taula, un sofà i taules i també s’ofereix informació i assessorament en matèria de treball, habitatge, formació, salut, etc.
 
Destinataris:Joves
 
Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
Els joves poden accedir a l’espai els dimecres a la tarda.
 
Pel què fa a les entitats, també poden fer ús de l’espai, sol·licitant-lo prèviament a l’Ajuntament, a través d’una sol·licitud.
 
Àmbit territorial:Sant Julià de Ramis
 
Àmbit d’actuació:Cultura/Lleure/Esport
Relacional/Comunitari
Economia/Treball
Residencial/Habitatge
Atenció social i salut
Formació
Ciutadania/Participació
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):Sala 4 del primer pis del Local Social de Medinyà

Telèfon: 872 98 15 68

Horari: dimecres de 16h a 19h

zonajoveter@girones.cat

www.zonajoveter.cat
www.facebook.com/zonajoveter

santjuliaderamisjove@gmail.com

sjrjove.wordpress.com
www.facebook.com/sjrjove