Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Lliga catalana d'ajuda al malalt del càncer

Persones destinatàries:Població en general
Famílies
Persones amb problemes de salut
 
Àmbit territorial:Comarca del Gironès
 
Àmbit d’actuació:Atenció social i salut
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):C/ Illa Fuerteventura, 10
17007 Girona

Persona de contacte: Pilar Viader Ricart
Telèfon: 972 224 963
Fax: 972 411 105

Adreça web: http://www.oncolligagirona.cat/