Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Local polivalent "La Torrentera" (Ajuntament d'Aiguaviva)

Definició servei:Equipament polivalent de titularitat municipal
 
Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
En aquest edifici polivalent de titularitat municipal hi ha diferents espais:
 • Un bar (la gestió del qual està cedida)
 • Un teatre
 • Un magatzem municipal
 • Una petita biblioteca amb ordinadors connectats a Internet
 • Diferents aules polivalents
Activitats que es realitzen a l’equipament:
 • Tallers de teatre
 • Gimnàstica de manteniment
 • Pilates
 • Cursos d’informàtica
 • Diferents cursos adreçats a gent gran
 • Activitats extraescolars
 • Ioga
 • Xerrades i tallers sobre temàtiques diverses adreçades a la població en general i col·lectius específics
 • Exposicions
 • Obres de teatre
 • Passi/projecció de pel·lícules
En el local permet la utilització d'alguns dels espais perquè les entitats es puguin reunir i/o per realitzar activitats lúdiques o festives.
 
La gestió de l'equipament i les activitats que es realitzin van a càrrec de l'ajuntament, per bé que una part significativa de les activitats que s'hi realitzen estan organitzades per les entitats del municipi.
 
Destinataris:Població en general
 
Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
Tota la població del municipi pot accedir i utilitzar aquest espai polivalent per realitzar les activitats que s'hi duen a terme.
 
Existeix un reglament de funcionament que regula els usos i les normes d'ús d'aquest equipament.
 
Totes les persones de la societat civil del municipi que vulguin realitzar-hi activitats no programades poden sol·licitar-ho mitjançant la presentació d'una instància a les oficines municipals.
 
L'espai on s'ubica la petita biblioteca on també hi ha ordinadors amb connexió a Internet només és accessible mitjançant la presentació d'una instància a l'ajuntament (ja que no hi ha cap responsable municipal destinat a la seva vigilància), per bé que el seu accés és gratuït.
 
El preu dels cursos, tallers, etc que es duen a terme en aquest espai varia en funció del tipus d'activitat, per bé que n'hi ha de gratuïtes (algunes exposicions, etc.)
 
Àmbit territorial:Aiguaviva
 
Àmbit d’actuació:Cultura/Lleure/Esport
Formació
Relacional/Comunitari
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):Ajuntament d'Aiguaviva
Camí del pou del Glaç s/n
17181 Aiguaviva

Horaris: de dimarts a divendres de 9 a 22h i dilluns de 17 a 22h. (en funció de les activitats que es realitzin en moments puntuals, l’horari serà flexible)
 
Contacte: Pilar Vidal
 
 
Adreça web: www.aiguaviva.info