Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Ludoteca Les Orenetes

Definició servei:
La ludoteca Les Orenetes va néixer l'any 1989 amb la finalitat d'oferir uns serveis a tots els nens i nenes del poble de Vilablareix.
 
La ludoteca està associada a la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vilablareix i és una entitat ludicocultural que vetlla pel desenvolupament de la personalitat de l'infant amb l'ajut del joc i la joguina.
 
Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
La Ludoteca té una finalitat lúdica, socioeducativa, cívica, cultural i inclusiva que elabora i porta a terme un projecte socioeducatiu, i té com a objectiu principal garantir el dret de l’infant i del jove menor d’edat al joc, col·laborant així en el desenvolupament integral de la persona, per la qual cosa estan dotats d’un fons organitzat de jocs, joguines i altres elements lúdics.
 
La ludoteca disposa d’un servei opcional de recollida dels nens i nenes a l’escola.
 
Destinataris:Infants (de 4 a 12 anys)
 
Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
Normes d’inscripció:
 • La inscripció s’efectua a les oficines de l’Ajuntament de Vilablareix en horari d’atenció al públic.
 • Per ser soci de la ludoteca s’ha de tenir entre 4 i 12 anys.
Per inscriure’s cal omplir:
 • Full d’inscripció amb l’autorització de l’estada en el centre dels usuaris signada per la persona legal, responsable del menor.
 • Omplir la conformitat o no de poder realitzar fotografies i/o vídeos als usuaris en diferents activitats de la ludoteca.
 • Poden ser usuaris esporàdics pagant una quantitat diària o mensual i omplint un full d’inscripció amb la corresponent autorització signada per la persona legal responsable del menor.
Adjuntar la següent documentació els usuaris fixes i esporàdics:
 • Portar dos fotos de carnet de l'infant.
 • Fotocòpia del carnet de vacunes.
 • Fotocòpia de la tarja d’identificació sanitària o altre document acreditatiu del dret a la presentació a la sanitat pública o de l’assegurança mèdica privada.
 • La inscripció quedarà formalitzada quan es pagui la quota i es presentin tots els documents sol·licitats.
 • Cada soci tindrà un carnet de la ludoteca.
 • En cas de baixa del servei es comunicarà per escrit a les oficines de l’Ajuntament.
 • Totes les dades personals facilitades pels interessats per a la tramitació de la inscripció de cada infant, seran tractades en conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.
 • La renovació de la matrícula es farà al setembre.
 • Dies d'inscripció: a partir del 9 d'agost a les oficines municipals.
 • Us podeu descarregar la inscripció en la pàgina web de l'Ajuntament.
Preus de la ludoteca:
 
Empadronats
 • Servei ludoteca anual 145€
 • Servei ludoteca anual + recollida 230€
 • Servei ludoteca mensual 40€
 • Servei ludoteca mensual + recollida 79€
 • Preu diari ( no hi ha recollida) 3€
 • Preu vacances escolars: 5,50€
No empadronats
 • Servei ludoteca anual 405€
 • Servei ludoteca anual + recollida 560€
 • Servei ludoteca mensual 90€
 • Servei ludoteca mensual + recollida 180€
Esporàdics (per dies)
 • Preu diari (no hi ha recollida) 8,5€
 • Preu vacances escolars: 11€
Bonificació famílies nombroses
 • 1 fill inscrit 10%
 • 2 fills inscrits 15%
 • 3 fills inscrits 20%
 • Bonificació famílies monoparentals: 10%
 
Àmbit territorial:Vilablareix
 
Àmbit d’actuació:Cultura/lleure/esport
Relacional/comunitari
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):C/ Francesc Macià, 20
17180 Vilablareix

Telèfon: 972 405 537

Horari: L’horari de la ludoteca és de dilluns a divendres de les 16:30h a les 19:30h. En períodes de vacances escolars els horaris passen a ser de 9h a 13h. Al juliol s’organitza un Casal d’estiu. El mes d’agost resta tancada per vacances.