Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Pavelló Esportiu de Campllong

Definició servei:
Equipament de titularitat municipal destinat a la pràctica esportiva.
Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?La gestió del servei és municipal.
 
Aquest equipament és utilitzat pel club de tenis taula, l’AE Campllong i un equip de futbol sala de pares del municipi.
 
Destinataris:Població en general
 
Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
Aquest equipament pot ser utilitzat de forma gratuïta per les entitats i/o els ciutadans de Campllong que hi vulguin fer activitats esportives.
 
Totes aquelles persones, clubs i/o entitats que vulguin practicar esport en aquest equipament però que no estiguin empadronats al poble han de pagar una quota/taxa per a la seva utilització.
 
La tarifa és de 22€ l'hora + 4€ de llum l'hora per poder utilitzar les instal·lacions.
 
Els horaris d'utilització de l'equipament són flexibles i depenen de la seva ocupació.
 
Àmbit territorial:Campllong
Província de Girona
 
Àmbit d’actuació:Cultura/Lleure/Esport
Relacional/Comunitari
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):C/ Església, 21
17459 Campllong

Telèfon: 972 461 504
Persona de contacte: Judit Rovira

Horari:
Dilluns a divendres de 9 a 14h i dijous de 18 a 20h

E-mail: cultura@campllong.cat