Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Pavelló municipal d’esports de Sant Julià de Ramis

Persones destinatàries:Població en general
 
Àmbit territorial:Sant Julià de Ramis
Província de Girona
 
Àmbit d’actuació:Cultura/Lleure/Esport
Formació
Relacional/Comunitari
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):C/ Terrera, s/n
17482 St. Julià de Ramis

Telèfon: 872 981 568
Horari esports: 17h a 23h