Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Pavelló Municipal

Persones destinatàries:Població en general
 
Àmbit territorial:
Vilablareix
 
Àmbit d’actuació:Cultura/lleure/esport
Relacional/comunitari
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):C/ Marroc, 21
17180 Vilablareix

Tel.: 972 405 537

E-mail: ajuntament@vilablareix.cat

Adreça web: http://www.vilablareix.cat

Facebook:
www.facebook.com/ajuntamentdevilablareix

Twitter: @vilablareix_cat