Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Residència Geriàtrica Sant Josep


Definició servei:
Residència assistida i centre de dia amb places públiques i privades per a persones grans de 65 anys o més. Centre de recursos socials dedicats a la gent gran que bàsicament viu a Cassà de la Selva i altres poblacions del voltants com Campllong, Llambilles i Sant Andreu Salou, i que necessiten suports per a realitzar activitats de la vida diària, personal i social.
 
Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
La residència ofereix un total de 74 places de residència assistida (41 públiques i 33 privades), i 25 places de centre de dia (10 de les quals són públiques i 15 privades).
 
La residència és un servei d’acolliment residencial amb caràcter permanent que ofereix una atenció integral a les activitats de la vida diària, amb una supervisió constant i que té com a objectiu garantir el manteniment del grau d’autonomia personal i social, i facilitar un entorn substitutiu de la llar.
 
A banda de les places de residència assistida es disposa del servei respir (una plaça): És un servei d’acolliment residencial temporal adreçat a persones grans en situació de manca d´autonomia personal permanent, que són ateses en el seu entorn familiar o de relació, quan els cuidadors principals necessiten temps de descans.
 
Existeix un conveni entre la residència i Catalunya Caixa en el programa respir amb l’ Obra Social.
 
El centre de dia un servei adreçat a persones grans que necessiten organització, supervisió i assistència en les activitats de la vida diària i complementen l´atenció pròpia de l´entorn familiar.
 
El llistat de serveis detallat de serveis que ofereix la residència és el següent:
 • Acolliment i convivència
 • Manutenció
 • Atenció personal a les activitats de la vida diària
 • Higiene personal
 • Readaptació funcional i social
 • Millora dels hàbits d´autonomia
 • Dinamització sociocultural
 • Activitats de lleure i esport
 • Suport personal, social i familiar
 • Fisioteràpia
 • Seguiment i prevenció de la salut.
Serveis complementaris i hotelers:
 • Perruqueria i estètica
 • Podologia Biblioteca
 • Acompanyaments externs
 • Gestió de compres
 • Etiquetatge personalitzat de la roba
 • Préstec i/o gestió d’adquisició d’ajuts tècnics
 
Destinataris:Gent Gran
 
Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
Les places de titularitat pública s'adrecen a les persones grans de tot Catalunya i els preus estan regulats per llei segons el grau de dependència.
 
Les places de titularitat privada s'adrecen preferentment a les persones grans dels municipis de Cassà de la Selva, Campllong, Llambilles i Sant Andreu Salou. Per a les persones de la resta de municipis del país l'accés a aquestes places té un cost superior i s'aplica un 10% de recàrrec.
 
Els preus privats són els següents:
 
Serveis de resistència assistida:
 • 1.415 €/mes, per a persones grans amb un nivell baix de dependència de Cassà, Campllong, Llambilles i Sant Andreu Salou. Per a persones d'altres municipis el cost és de 1.572,25 €/mes
 
 • 1.625 €/mes, per a persones grans amb un nivell mitjà de dependència de Cassà, Campllong, Llambilles i Sant Andreu Salou. Per a persones d'altres municipis el cost és de 1.805,70 €/mes
 
 • 1.835 €/mes, per a persones grans amb un nivell alt de dependència de Cassà, Campllong, Llambilles i Sant Andreu Salou. Per a persones d'altres municipis el cost és de 2.039,15 €/mes.
 
Serveis de centre de dia:
 • Laborables de dilluns a divendres (excepte festius) 682 €/mes per a les persones grans de Cassà, Campllong, Llambilles i Sant Andreu Salou. Per a persones d'altres municipis el cost és de 757,50 €/mes.
 
 • Dissabtes i diumenges festius entre setmana 58,70 €/dia per a les persones grans de Cassà, Campllong, Llambilles i Sant Andreu Salou. Per a persones d'altres municipis el cost és de 65,25 €/dia
 
 • Festius especials, Nadal i cap d'any 115,35 €/dia per a les persones grans de Cassà, Campllong, Llambilles i Sant Andreu Salou. Per a persones d'altres municipis el cost és de 128,15 €/dia.
Servei respir:
 • Un mes: 1.964 €
 • 15 dies: 1.074 €
 • 1 setmana: 602 €
 • Cap de setmana (de dijous tarda a dilluns matí): 378 €
 • 1 nit (només per usuària habituals del servei de centre de dia): 12,60€ (nit laborable), 18,90€ (nit festiu, dissabte i diumenge), 36,75 € (nit de festius especials)
 • 1 dia laborable (24h): 65 €
 • 1 dia festiu o dissabte o diumenge: 86 €
 • 1 dia festiu especial (Nadal i cap d'any): 146 €
Tarifes dels serveis complementaris:
 
Servei de podologia:
 • ungles: 16 €
 • durícies: 16 €
 • complerta: 18 €
 • Cura i repàs: 12 €
Servei perruqueria:
 • Marcar amb laca: 7 €
 • Marcar i escuma: 9 €
 • Tallar: 8 €
 • Tint: 14 €
 • Depilació cara: 3 €
Servei d'etiquetatge:
 • Etiqueta roba: 0,26 € unitat
 • Etiqueta plastificada: 0.30 € unitat
 • Pack etiquetatge (50 unitats): 15 €

Servei d'acompanyament:
 • 1 hora: 11 €
 • 1-3 hores: 10 €/hora
 • A partir de la 3era hora: 9 €/hora
 • Plus nocturnitat (22 a 8): 1 €/hora
Servei acompanyaments especials:
 • Entre 1 i 5 hores: 90 €/hora
 • A partir de la cinquena hora: 15 €/hora
 • Plus nocturnitat (22 a 8): 1 € hora
 • Cotxe particular acompanyant: 0,25 €/km
 
Àmbit territorial:Campllong
Cassà de la Selva
Llambilles
Sant Andreu Salou
Província de Girona
 
Àmbit d’actuació:Residencial/Habitatge
Atenció Social i Salut
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):Rambla onze de setembre, 77
17244 Cassà de la Selva

Telèfon: 972 46 01 30
Fax: 972 46 01 30

E-mail: direccio@santjosepcassa.cat

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13.30h
Contacte: Magda Costa (directora)