Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Servei Local d’orientació familiar

Definició servei:
El Servei Local d’Orientació Familiar de la Diputació de Girona és universal (adreçat a totes les famílies) i d’intervenció preventiva. Aquest servei pretén ajudar a millorar la qualitat de vida de la població, així com suport a les polítiques municipals de benestar en els municipis menors de 5.000 habitants.
 
Es tracta d’un servei gratuït tant pels ajuntaments, com per a les famílies participants; s’ofereix com a recurs que faciliti la dinàmica quotidiana de relació i incideixi positivament en l’àmbit de la prevenció de conflictes.
 
Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?:
El Servei Local d’Orientació Familiar és un servei de la Diputació de Girona, que correspon a l’àrea d’Acció Social i Cooperació.
 
Actualment el servei el gestiona la Cooperativa Suara, i s’ofereix a diversos municipis, entre els quals hi ha Sant Julià de Ramis.
 
El servei ofereix:
  • Escola de pares i mares: l’escola de pares i mares és un espai grupal d’interrelació on es poden aprendre tècniques relacionades amb la criança i l’educació dels fills. En aquest espai es pot parlar, escoltar i compartir experiències vinculades amb l’educació dels fills.
  • D’altra banda, el Servei Local d’Orientació Familiar (SLOF) també disposa d’un servei d’atenció individual.
  • Per últim, el servei també disposa d’una pàgina web en la qual s’hi poden trobar materials i realitzar consultes obertes o privades per exposar dubtes o qüestions vinculats a la cura i l’educació dels fills.
 
Destinataris:Famílies
 
Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
Es tracta d’un servei universal adreçat a les famílies que tenen fills d’entre 0 i 18 anys.
 
El programa d'orientació familiar va destinat als municipis gironins de menys de 5.000 habitants. 
 
Àmbit territorial:Sant Julià de Ramis
Sarrià de Ter
Bordils
Celrà
 
Àmbit d’actuació:Atenció social i salut
Relacional/Comunitari
Formació
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):Sala 4 del Pavelló d'esports de St. Julià de Ramis
C/ Terrera, s/n
17482 St. Julià de Ramis

Horari: Dilluns (cada 15 dies) de 20.30h a 22.00h
Telèfon: 670 957 509

Carme Riu

www.slofdiputaciogirona.com

acciosocial@ddgi.cat
sjramis@santjuliaderamis.cat


Servei telefònic 24h per a consultes amb caràcter d'urgència: 616 766 437 / 690 315 694