Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Televisió Vilablareix

Persones destinatàries:Població en general
 
Àmbit territorial:Vilablareix
Comarca del Gironès
 
Àmbit d’actuació:Cultura/lleure/esport
Relacional/comunitari
Ciutadania/participació
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):Ajuntament de Vilablareix
C/ Perelló, 120
17180 Vilablareix

Telèfon: 972 405 001

E-mail: ajuntament@vilablareix.cat

Adreça web: www.vilablareix.cat/laradio/

Facebook: https://www.facebook.com/vilablareixtv

Twitter: https://twitter.com/vilablareixtv/