Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Trabucaires de la Costa Roja (Entitat de dinamització cultural)

Persones destinatàries:Població en general
 
Àmbit territorial:Sant Julià de Ramis
Girona
Sarrià de Ter
Província de Girona
 
Àmbit d’actuació:Cultura/Lleure/Esport
Relacional/Comunitari
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):Josep Maria Casamitjana

Telèfon: 629 712 923

trabucairescostaroja@gmail.com

www.trabucairescostaroja.com

www.facebook.com/trabucairescostaroja