Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Coral Santa Margarida de Quart i Llambilles

Persones destinatàries:Infants/Adolescents
Gent Gran
 
Àmbit territorial:Llambilles
Quart
Província de Girona
 
Àmbit d’actuació:Cultura/Lleure/Esport
Relacional/Comunitari
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):Ctra. de Girona, 51
17242 Quart

Telèfons: 660 480 989 / 972 46 90 16
Contacte: Rosa Domingo

E-mail: rdomingimateu@gmail.com