Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Pavelló Esportiu de Sant Joan de Mollet

Definició servei:
Equipament de titularitat municipal destinat a la pràctica esportiva, cultural i social.
 
Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
Aquest és un equipament on s'hi realitzen, de manera esporàdica, activitats esportives, culturals i socials.
 
 
Destinataris:Població en general
 
Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
L’ús de l’ equipament és gratuït per les entitats i/o els ciutadans de Sant Joan de Mollet.
 
Les persones, clubs i/o entitats alienes al municipi que vulguin practicar esport al pavelló, hauran de pagar una quota/taxa per a la seva utilització.
 
El preu és de 18€/hora (sense llum) o de 25€/h amb llum per poder utilitzar les instal·lacions.
 
Àmbit territorial:Sant Joan de Mollet
Província de Girona
 
Àmbit d’actuació:Cultura/Lleure/Esport
Relacional/Comunitari
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):Camí Reial s/n
17463 Sant Joan de Mollet

Telèfon: 972 488 181
Contacte: Gemma Felip

Horari: dilluns, dimecres i divendres de 10 a 13h

E-mail: ajuntament@santjoandemollet.cat

Adreça web:
http://webspobles.ddgi.cat/sites/sant_joan_de_mollet/default.aspx