Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Associació Centre Labouré, La Casita

Definició servei:
La Casita és un centre socioeducatiu i Intercultural, que al llarg del temps, ha garantit i garanteix un espai d'acollida, orientació i formació a infants, joves i famílies del nostre poble.
 
Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
Durant el període escolar: Suport i orientació davant les tasques acadèmiques. Reforç de llengua i càlcul. Animació a la lectura, Formació en Valors, Activitats de convivència i participació ciutadana.
 
Durant el període de vacances: Casal d'estiu i colònies.
 
Un grup de professionals i joves voluntaris, porten a terme la planificació i realització de les activitats programades. Setmanalment, l'equip educatiu, avalua les necessitats educatives i personals dels nostres usuaris i trimestralment reuneix als pares per tal d'implicar-los en la tasca educativa dels seus fills.
 
Destinataris: Població en general
Població amb dificultats socials i/o econòmiques
Població nouvinguda/immigrada
Infants/adolescents
Joves
Famílies
 
Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
L'accés al nostre centre és lliure i directe.
 
Durant el període escolar, a causa de la manca de recursos de les famílies ateses, no hi ha cap quota de participació.
 
Durant el període d'estiu, la quota de participació a les activitats, casal i colònies, canvia segons les necessitats familiars i econòmiques dels participants.
 
Un dels requisits que es té en compte a l'hora d'atorgar subvencions o beques destinades a les activitats d'estiu, és haver participat durant tot l'any de les activitats del Centre.
 
El període d'inscripció es fa efectiu al mes de maig de dilluns de divendres de 19:30 a 20:00 hores.
 
Àmbit territorial: Salt
 
Àmbit d’actuació: Atenció social i salut
Cultura/lleure/esport
Formació
Relacional/comunitari
Ciutadania/participació
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.): La Casita
C/ Cervantes, 32
17190 Salt

Adreça de correu: asolacaseta@gmail.com

Adreça web: http://associacilacaseta.blogspot.com

Horari: de dilluns a divendres de 17:00 a 19:30 hores