Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Associació Cubanos en Catalunya

Persones destinatàries:Població en general
 
Àmbit territorial:Fornells de la Selva
Província de Girona
 
Àmbit d’actuació:Cultura/Lleure/Esport
Relacional/Comunitari
Ciutadania/Participació
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):C/ Mercè Roura i Duran, 1 bxs. 2a
17458 Fornells de la Selva

Smith Sosa (president)
Telèfon: 680284922

E-mail: cubanocatalunya@yahoo.es

Adreça web: http://cubanosencatalunya.entitatsdelprat.cat/

Facebook: http://www.facebook.com/pages/Cubanos-en-Catalunya/260904850643979