Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Associació d'amics de Santa Cecília de la Serra

Persones destinatàries:Població en general
 
Àmbit territorial:Sant Martí de Llémena
 
Àmbit d’actuació:Residencial/Habitatge
Cultura/Lleure/Esport
Relacional/Comunitari
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):Plaça de l’Església s/n
Les Serres
17153 Sant Martí de Llémena

Contacte: Enric Gandia (president)
Telèfon: 972 44 31 20

E-mail: enricgandia@hotmail.com