Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Associació de Gegants i Cap Grossos de Fornells

Persones destinatàries:Població en general
 
Àmbit territorial:Fornells de la Selva
 
Àmbit d’actuació:Cultura/Lleure/Esport
Relacional/Comunitari
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):Núria Noguer (presidenta)
Local d’Entitats
Plaça Catalunya, 1
17458 Fornells de la Selva

Telèfon: 636417477
E-mail: gegantsfornells@gmail.com

Blog: http://gegantsfornells.wordpress.com/

Facebook:
https://www.facebook.com/collagegantera.fornells?ref=ts&fref=ts