Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Biblioteca Martí i Pol de Sant Gregori

Definició servei:
La Biblioteca "Miquel Martí i Pol" és una entitat gestionada per l’Ajuntament de Sant Gregori i pertany al Sistema de Lectura Pública de Catalunya. Va néixer el març del 1989, nomenada com a "Centre de lectura St. Gregori". Funciona com a espai lúdic, destinat a cobrir diferents tipus de peticions dels usuaris.
 
Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
És un servei municipal obert a tothom i gratuït, amb l’objectiu de fomentar i satisfer les necessitats d’informació, formació i lleure per al desenvolupament cultural, personal i social dels ciutadans; per tant la filosofia continua essent esdevenir un àmbit intercultural, intergeneracional, interdisciplinar i apropar-se a les activitats culturals i socials del poble.
 
Els usuaris del servei hi poden llegir, escoltar música o endur-se documents a casa a través del servei de préstec.
 
Disposa de quatre ordinadors amb connexió a internet, sistema wi-fi i funcionen per sessió (dos dels ordinadors tenen sessions d’un quart d’hora cadascun/dia i la resta tenen sessions d’una hora cadascun i s’hi poden fer 20h al mes.
 
Pel que fa al wi-fi, els usuaris disposen d’un total de 30 sessions al mes de 2 hores.
 
La biblioteca compta amb un escàner i una impressora color a la sala a disposició del públic. Es pot utilitzar per fer treballs escolars o editar qualsevol tipus de document (currículums, cartes personals, etc...). A més, la biblioteca disposa d'una fotocopiadora destinada a fer reproduccions parcials, bàsicament pel material de dins la biblioteca. Però donat, que en el poble no hi ha un servei d'infografia, també es faran fotocòpies de material que l’usuari porti (DNI, targes de seguretat social, etc). El servei és gratuït i només es paguen les impressions.
 
Les activitats que s’organitzen a la Biblioteca són de lliure accés a tots els ciutadans, tot i que per motius de capacitat o en cas d’estar dirigides a un sector determinat, es prioritzarà i limitarà l’accés.
 
Les activitats són, en principi, gratuïtes, tot i que en alguna ocasió tinguin un preu públic fixat o que per necessitat d’autofinançament calgui pagar un import.
 
En cas que es prevegi que el desenvolupament de les activitats afectarà els altres serveis, s’haurà de comunicar amb la suficient antelació als usuaris, amb indicació expressa de la causa, els dies i les hores que es produirà i la limitació o la suspensió temporal del servei afectat.
 
Activitats que es realitzen:
  • Hores de conte infantil
  • Contes d’adults
  • Tallers infantils
  • Exposicions
  • Presentació de llibres...
Un altre dels serveis que s'ofereix és el de visites guiades, pensat principalment pels centres educatius de la zona, tot i que ho pot sol·licitar qualsevol altre col·lectiu, demanant-lo directament a la Biblioteca. Les visites les realitzarà el personal bibliotecari.
 
Durant el mes de juliol (de 5 a 7 de la tarda) la biblioteca trasllada part del seu fons al recinte de la piscina. Allà els usuaris poden llegir o consultar revistes, diaris, contes infantils, novel·les, etc.
 
També hi ha un petit racó de jocs: twister, jocs de cartes espanyola, cartes de mímica, etc.
 
Destinataris:Població en general
 
Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):L’accés a la Biblioteca és lliure i gratuït.

Els menors de vuit anys hauran d’anar acompanyats d’un adult.
 
Àmbit territorial:Sant Gregori
Província de Girona
 
Àmbit d’actuació:Cultura/Lleure/Esport
Formació
Relacional/Comunitari
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):Horaris: de dilluns a divendres de 16h a 20h. Dimarts i dissabtes de 11h a 13h.

Juliol: de dilluns a divendres de 16h a 20h. Dimarts de 11h a 13h.

Servei Bibliopiscina: de dilluns a divendres de 17h a 19h.

Dissabtes tancat.
AGOST: tancat.

C/ Montseny, 4
17150 Sant Gregori

Telèfon: 972 429 005
E-mail: sgregori@bibgirona.net

Bloc:
http://www.bibliotecadesantgregori.blogspot.com

Adreça web:
http://www.bibgirona.cat/biblioteca/santgregori