Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Càritas (Delegació de Fornells de la Selva)

Definició servei:
Càritas és una entitat de l'Església catòlica que té com a objectiu promoure, orientar i coordinar l'acció social i caritativa de la diòcesi, i la finalitat d'ajudar a la promoció humana i al desenvolupament integral de les persones, sensibilitzar la societat i promocionar la justícia social. D’altra banda, Càritas és una associació sense ànim de lucre que està formada per voluntariat i professionals, a través dels quals s’acompanya i s’ofereixen diferents serveis als sectors socials més desfavorits.
 
Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
Actualment la delegació de Fornells duu a terme diferents programes:
  • Programa ser gran amb dignitat: consisteix en la visita per part dels voluntaris a la gent gran. D’aquesta manera es pretén oferir companyia a la gent gran del municipi.
  • Programa apadrina un avi: aquest és un programa d’acció adreçat als joves perquè contactin amb la gent gran, per tal de fomentar la cohesió social intergeneracional.
  • Programa de suport escolar per a famílies amb pocs recursos.
  • Altres: Servei de roba de segona mà. En aquest sentit, la roba que els hi arriba de segona mà la porten a la botiga que Càritas té a Salt. Per Nadal també ofereixen el servei de recollida d’aliments.
 
Destinataris:Gent Gran (a partir de 70 anys)
Infants/Adolescents (a partir de 6 i fins a 12 anys)
Població amb dificultats socials i/o econòmiques
 
Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
En el cas del programa de suport escolar, el procediment habitual consisteix en que la pròpia escola avisa a Càritas de l’existència de famílies que no disposen dels recursos econòmics o socials suficients. Un cop fet això, se’ls hi ofereix acollir-se a aquest servei. D’altra banda, pel què fa al programa ser gran amb dignitat, quan es detecten casos de gent gran que viu sola i que té dificultats per sortir de casa se’ls hi ofereix participar al programa.
 
En relació al programa apadrina un avi, la coordinadora del programa va als instituts de referència i fa una xerrada als alumnes de 4t d’ESO dels centre. Posteriorment se’ls hi proposa participar-hi i es mira quins alumnes volen i poden acollir-s’hi. En aquest sentit, la coordinadora també demana prèviament a les residències si volen acollir-se a aquest programa.
 
Àmbit territorial:Fornells de la Selva
 
Àmbit d’actuació:Atenció Social i Salut
Formació
Relacional/Comunitari
Ciutadania/Participació
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):C/ Del Riu, 12
17458 Fornells de la Selva

Telèfon: 696785103

Carme Boix (presidenta)

E-mail: dpuigdevall@gmail.com

Adreça web: http://www.caritasbcn.org/

Facebook: https://www.facebook.com/caritasbarcelona

Twitter: http://twitter.com/Caritasbcn

Youtube: http://www.youtube.com/user/caritasbcn