Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Centre Social

Definició servei:
Local destinat principalment a la joventut i a la gent gran, en el qual hi ha una planta baixa amb un bar social i una planta superior on s’hi poden realitzar activitats de caràcter cultural.
 
Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
El local disposa de dues plantes. A la planta baixa hi ha la seu de l’Associació de Jubilats i Pensionistes i un Bar Social de l’ajuntament que té unes dimensions de 364,55 m2. En aquest espai també hi ha la sala de manualitats per a la gent gran.
 
A la planta superior hi ha un espai polivalent en el qual s’hi desenvolupen diverses activitats pel jovent, cursos de ball, teatre, informàtica, conferències, xerrades, exposicions de pintura i el talleret. Aquesta planta té una grandària de 357,45 m2 i també hi ha el despatx de la secció esportiva de l’Associació Cultural i Esportiva de Fornells.
 
Destinataris:Població en general
Joves
Gent Gran
 
Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
El bar social està obert a la població en general i no hi ha cap requisit ni procediment d’accés. En relació a la planta superior, per fer-ne ús el procediment que s’ha de seguir consisteix en fer una sol·licitud formal a l’ajuntament a través d’una instància. Per les entitats de Fornells l’ús d’aquest espai és totalment gratuït.
 
D’altra banda, en relació a les persones individuals que vulguin participar en els cursos i/o activitats que s’hi desenvolupen, cal que mirin els requisits específics de cada activitat.
 
Àmbit territorial:Fornells de la Selva
 
Àmbit d’actuació:Cultura/Lleure/Esport
Relacional/Comunitari
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):Centre Social
Horari: de dimarts a diumenge de 8h a 20h
C/ Vicenç Vives, 2

Ajuntament de Fornells de la Selva.
Horari: de dilluns a divendres de 9h a 14h
C/ Antoní Gaudí, 45
17458 Fornells de la Selva
Telèfon: 972476163
Fax: 972 476 531
Adreça web:
http://webspobles.ddgi.cat/sites/fornells_de_la_selva/default.aspx

E-mail: ajuntament@fornellsdelaselva.cat
Facebook:
https://es-es.facebook.com/ajuntamentdefornellsdelaselva


Twitter: https://twitter.com/fornells_cat