Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Club Esportiu Portal de les Gavarres

Definició servei:
El club és una entitat privada, amb personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre.
 
Entitat formada per persones amants de l'esport i l'entorn natural del massís de les Gavarres.
 
Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
Els principals objectius d'aquesta entitat són promoure l'esport i la conservació de l'entorn natural.
 
El club organitza dues curses, com a activitats més destacades, una marxa/cursa a peu a la primavera i una altra marxa en BTT a la tardor. Per altra banda, també s'impulsen sortides de grup ,tant en BTT com a peu. S'organitzen sortides arreu de Catalunya.
 
També es té la intenció d'organitzar una competició en matèria d'escalada que pugui ser un referent a nivell provincial.
 
Destinataris:Població en general
 
Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
Poden formar part d'aquesta entitat totes aquelles persones que ho vulguin. La quota és d'aproximadament 20€ l'any, i regula els següents drets:
  • Assistir a les reunions periòdiques que organitzi el club.
  • Proposar noves iniciatives per tal de fomentar l’activitat esportiva.
  • Participar activament en l’ organització i execució de les activitats i curses que organitzi el club.
  • Participar a les activitats que organitzi al club de forma preferent i bonificada.
  • Participar a les curses que organitzi al club amb un 50% de descompte de la tarifa.
  • Adquisició de material tècnic a preu bonificat.
  • Tramitació de la llicència a la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC).
  • Tramitació de la llicència a la Federació Catalana de Ciclisme (FCC).
Les inscripcions a les diferents curses i competicions es poden fer des de la web de l'entitat.
 
L'àmbit d'actuació de l'entitat a nivell nacional de Catalunya, tot i que també es busca la participació d'esportistes d'arreu (també estrangers).
 
Àmbit territorial:Província de Girona
 
Àmbit d’actuació:Cultura/Lleure/Esport
Relacional/Comunitari
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):Telèfon: 651 17 45 22
Contacte: Roger Romaguera

E-mail: portaldelesgavarres.santmarti@gmail.com
Adreça web: http://www.portaldelesgavarres.cat/