Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Coral Sol Ixent

Persones destinatàries:Població en general
Gent Gran
 
Àmbit territorial:Fornells de la Selva
Comarca del Gironès
 
Àmbit d’actuació:Cultura/Lleure/Esport
Relacional/Comunitari
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):Martí Puigdemasa (president)
Telèfon: 972476186

E-mail: coralsolixent@wanadoo.es

Adreça web: Web coral