Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Grup de sortides parroquials

Persones destinatàries:Població en general
 
Àmbit territorial:Fornells de la Selva
 
Àmbit d’actuació:Cultura/Lleure/Esport
Relacional/Comunitari
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):President: Josep Bataller