Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Acompanyament Familiar - Servei de Maternatge i Atenció a la Família. Consorci de Benestar Social del Gironès-Salt.

Definició servei:
Servei de suport i acompanyament individual a famílies amb infants de 0 a 3 anys (fins a 6 en situacions greus o excepcionals) que presentin dificultats en l’atenció de les necessitats infantils.
Té els següents objectius:
  • Oferir un entorn agradable, assegurant als menors. Oferir un espai tranquil, segur i adequat a les etapes evolutives dels menors, i facilitador dels processos evolutius i les necessitats de cada infant.
  • Donar contingut als plans de treball realitzats des de l’ EAIA i/o els serveis socials i pactats amb el Servei de Maternatge i Atenció a la Família.
  • Facilitar eines per a la incorporació de pautes, hàbits bàsics i rutines al medi familiar. 
  • Reforçar positivament els canvis assolits en la millora dels objectius marcats en el pla de treball.
  • Facilitar eines educatives a les mares i/o pares per millorar les habilitats parentals i les relacions materno-filials. 
  • Conscienciar a les mares i als pares perquè assumeixin les seves responsabilitats socialitzadores i educatives.
Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
Elaboració d’un pla de treball amb cada família usuària amb el seguiment i suport dels professionals que deriven cada cas.
Equip format per: 1 tècnica–coordinadora i 1 educadora social.
Destinataris: Infants/adolescents
Famílies
Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
Derivacions de la família: Serveis Socials, EAIA i Centre d’Acollida Llar Infantil Nostra Senyora de la Misericordia.
Servei gratuït.
Àmbit territorial: Salt
Comarca del Gironès
Àmbit d’actuació: Atenció social i salut
Relacional/comunitari
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.): Serveis Socials de Salt:

C/ Àngel Guimerà, 106 – 108
Salt 17190

Telèfons: 972 011 656 i 972 23 51 05
Adreça electrònica: maternatge@cbs.cat

Adreça web: www.cbs.cat

Horari pactat amb la família