Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Projecte diversitat i convivència. Tallers d'educació en valors. Fundació Ser.gi

Definició servei:
El projecte Diversitat i Convivència és un projecte d’intervenció i suport tècnic que realitza la Fundació en l’àmbit educatiu formal pel foment dels valors de la interculturalitat i la convivència. El projecte Diversitat i Convivència pretén conèixer el grau i qualitat de relació i cohesió entre els alumnes de l'aula, per tal d’oferir-los eines que els siguin útils i significatives per treballar la convivència a partir del debat, la crítica constructiva i la participació. Al mateix temps proporciona assessorament i formació al professorat en estratègies i recursos per a l’acció tutorial a l’hora d’abordar aquest contingut. Finalitat: Afavorir la convivència positiva dins de les aules, millorar la relació i clima grupal de tal manera que això permeti i afavoreixi l’aprenentatge i creixement dels nois i noies i millori l’èxit escolar individual i grupal del alumne.
Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
Aquesta finalitat es treballa a partir de dos blocs conceptuals i estratègics: Convivència i Gestió de Conflictes i Convivència i Interculturalitat. Cadascun es presenta en forma de taller de 6 sessions a treballar en els grups-aula de forma conjunta i analitzada amb el tutor i equip docent.
Destinataris:
Infants/adolescents i professionals
Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
A aquesta proposta s’hi poden acollir els instituts. Es treballa amb un pla específic per a cada institut i cada curs escolar. Les sol.licituds, com a molt tard, cal fer-les durant els mesos de maig i juny del curs anterior que es preveu realitzar les activitats.

El pressupost final de la implementació del taller pot variar en funció del pla de treball establert finalment amb cada centre.

Per un programa marc de 6 sessions de treball amb 1 grup d’alumnes el preu és de 300 euros.  El projecte és cobert en el seu 80% per la Fundació, es demana al centre cobrir el 20% del pressupost final. Per tant, per un total de 300 euros els centres haurien de pagar de 60 euros.

Per la implementació del taller és imprescindible la participació del tutor/a a les reunions inicials i de seguiment, i la seva participació en les sessions desenvolupades per la Fundació.

Àmbit territorial:
Salt

Àmbit d’actuació:
Formació
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):
Fundació SER.GI
Plaça Lluís Companys, 12
Girona 17003
Telèfon: 972 213 050
Adreça electrònica: estheracosta@fundaciosergi.org