Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Altricis. Fundació SER.GI
Definició servei:
El projecte desenvolupa accions entorn a dos eixos transversals de treball:
  •  Millorar la relació comunicativa “centre educatiu – família immigrada”.
  • Millorar la participació de les famílies immigrades en els òrgans i espais de participació natural de tot centre educatiu.
I en tres nivells de treball:
  • El nivell cas/família/ professionals (nivell individual).
  • El nivell  grups de famílies/grups de professionals/ centre educatiu  (nivell grupal).
  • El nivell de xarxa o comunitari (coordinació amb altres serveis del municipi per enxarxar accions de caràcter grupal).
 
Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
La finalitat del projecte és millorar la recepció, assentament i interacció en el medi educatiu, de les noves poblacions escolars (fills de famílies immigrades) a Salt, promovent la igualtat d’oportunitats i la no discriminació, a través d’un servei d’atenció directa i capacitació per a tots els col·lectius que conformen la comunitat educativa (professionals, famílies i alumnes), el qual incideix bàsicament en les estratègies i recursos comunicatius que els diferents col·lectius o parts posen en joc quan interactuen, així com en les estratègies que estimulen la participació de la població immigrada en les organitzacions educatives.

Titularitat: Pública (Ajuntament de Salt gestionat per la Fundació SER.GI mitjançant conveni plurianual).
Destinataris:
Infants/adolescents
Famílies
Joves
Professionals/entitats

Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
Aquest projecte es dóna en aquells IES i CEIP on hi ha un pla de treball elaborat i pactat conjuntament entre el centre i els responsables del projecte. Aquest pla de treball incorpora objectius operatius en cada centre, les accions que es poden desenvolupar, els agents actius en el projecte, etc. És gratuït pels centres educatius, les AMPA i/o les persones i famílies.
 
Àmbit territorial:
Salt
Àmbit d’actuació:
Formació
Relacional/Comunitari
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):
Fundació SER.GI
Plaça Lluís Companys, 12
Girona 17003

Telèfon: 972 213 050
Adreça electrònica: educacio@fundacioseri.org
Adreça web: www.fundaciosergi.org