Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Punt Òmnia SaltDefinició servei:
El punt Òmnia de Salt és part de la Xarxa Òmnia, un projecte que vol donar resposta a una demanda social basada en la necessitat d’accedir a les tecnologies de la informació i la comunicació, com a mesura per lluitar contra la pobresa i afavorir la inclusió social i laboral i amb la voluntat d’impulsar aquest accés a tota la població catalana.
La Xarxa Òmnia, de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, és un programa preventiu, socioeducatiu, de promoció individual i de suport a col·lectius amb major risc de vulnerabilitat.
Té com a finalitat ésser un recurs que participa, conjuntament amb la resta de dispositius del territori, en la consecució dels objectius d’integració i cohesió social de la població del seu entorn.
Òmnia ofereix espais i equipaments d’utilització pública i compta amb el suport d’un professional, que dinamitza l’espai i assessora les persones usuàries del Punt. 
La gestió del Punt Òmnia de Salt està a càrrec de la Fundació Pere Tarrés.

Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
El Punt Òmnia de salt ofereix diverses activitats i formacions basades en l'ús de les TICs, formació inicial al món de la informàtica, espai de recerca de feina, difusió d'eines i aplicacions per millorar o aprendre català, donar-hi als veïns un espai obert on tots aquells que necessiten un accés a Internet per fer les seves tasques i/o gestions personals.
Les activitats estan a càrrec dels dinamitzadors del Punt.
La programació de les activitats és trimestral i periòdicament el Punt ofereix noves propostes.
  
Destinataris:
Població en general
Població amb dificultats socials i/o econòmiques
Població nouvingada/immigrada
Joves
Infants/adolescents
Gent gran
Professionals/entitats
Persones amb disminucions 
  
Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
Per accedir a les activitats oferides al Punt Òmnia no cal un requisit previ en especial, tothom pot participar de les activitats i/o servei oferts.
Per participar de les activitats s'ha de fer prèvia inscripció, pel que recomanem visitar-nos periòdicament per rebre informació del curs i places ofertes.
El servei d'accés lliure als ordinadors, es limitat al nombre d'ordinadors de l'espai i també al calendari d'activitats del Punt.
Es pot consultar el nostre calendari d'activitats a la cartellera de l'entrada a l'Hotel d'entitats.       

Àmbit territorial

Salt

Àmbit d’actuació

Economia/treball
Cultura/lleure/esport
Ciutadania/participació

Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.)
Punt Òmnia
Hotel d'Entitats Salt - Les Bernardes
 C/ Sant Dionís, 42
17190. Salt
salt2@xarxaomnia.gencat.cat