Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Sessions d’Acollida i Coneixement de l'Entorn del Servei d'Acollida i Ciutadania de Salt.


Definició servei:
El recurs té com a objectiu principal situar a les persones en el context de Salt mitjançant tres línies de treball:
 • Donar informació d'utilitat sobre el funcionament dels serveis públics i aspectes generals del municipi, per tal de dotar d'autonomia a les persones en la seva vida quotidiana.
 • Donar a conèixer aspectes històrics i culturals de Salt, per tal que les persones puguin identificar-se amb el seu entorn més immediat.
 • Posar en contacte els participants amb les xarxes 'naturals' existents a la ciutat, per tal que les persones puguin relacionar-se a través de les xarxes socials que s'adiguin més amb els seus interessos i/o necessitats.
El recurs té com a objectiu complementari oferir un espai on els diferents serveis i associacions puguin donar aquelles informacions que considerin útils per als seus possibles futurs usuaris i per al seu propi funcionament.
 
Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
El recurs consisteix en un seguit de sessions (normalment 8) on es compaginen dinàmiques més estàtiques desenvolupades a Mas Mota amb d'altres més vivencials, amb visites a diferents serveis i espais del municipi. Les informacions i continguts de les sessions es treballen a partir dels coneixements previs dels participants.

El tècnic d'acollida acompanya al grup en tot el procés. És l'encarregat de dinamitzar-lo i de donar el servei personalitzat segons les necessitats i interessos de cada usuari.

A cada sessió, agrupada temàticament (educació, formació d'adults, salut, laboral, jurídic, participació, etc.), comptem amb la participació de diferents tècnics o representants d'associacions. Hi ha serveis la participació dels quals no és presencial sinó en l'elaboració dels continguts.

Serveis que participen presencialment a les sessions:
 • Servei d'Atenció al Ciutadà
 • Oficina Municipal d'Escolarització
 • Projecte 'Juguem?'
 • Coordinadora d'AMPAs de Salt
 • Oficina de Català (CNL)
 • Escola d'Adults
 • Centre d'Atenció Primària
 • Hospital Sta. Caterina
 • Espai Municipal d'Ocupació
 • CC.OO.
 • Estació Jove
 • Punt Òmnia
 • Oficina d'Habitatge
 • Policia Local
 • Serveis Socials
 • Creu Roja
 • Caritas
 • Tècnica de Participació i Associacionisme
 • Cap de l'Àrea d'Integració i Convivència.
Destinataris:
Població nouvinguda
Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
El recurs va destinat prioritàriament a persones arribades a Salt fa poc temps i de nacionalitat no europea. Convidem a participar a totes aquelles persones que vénen de fora la comarca del Gironès. Obrim el recurs també a persones que fa temps que són a Salt però en desconeixen alguns aspectes.

Els participants accedeixen al recurs a través de tres canals:
 • l'empadronament
 • la tècnica que elabora els informes d'integració
 • el boca orella i derivacions des d'altres serveis
Les sessions són gratuïtes.

Àmbit territorial:
Salt

Àmbit d’actuació:
Relacional/Comunitari
Ciutadania/Participació
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):
Servei d'Acollida i Ciutadania
Lloc: Mas Mota
Responsable del Servei: Associació Vincle (tècnic: Xavier Xarbau)
Telèfon: 972 249191 ext. 2345
Adreça electrònica:   xxarbau@vincle.org

Horari: dimarts i dijous de 9:30h a 11:30h (6 grups a l'any en diferents períodes; grups de tarda segons demanda)