Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


XAT, Xarxa d'Accés al Treball


Definició servei:
Servei que s’articula en la millora de la integració sociolaboral de joves.
Prestacions del servei:
què es fa, qui ho fa i com es fa?
La XAT és un projecte del Casal dels Infants de Salt amb conveni amb l'Ajuntament de Salt.

S'elaboren i es desenvolupen itineraris individualitzats, basats en accions tutorials, sempre molt adaptats a les necessitats de cadascú. També es  treballa en grup, amb altre tipus d’accions.

Amb aquest acompanyament s’intenta potenciar les competències personals i socials per aproximar el/la jove a la seva futura ocupabilitat, així com facilitar el coneixement de recursos i tècniques de recerca laboral i formativa.
 
Destinataris:
Joves
Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
Els beneficiaris del programa són joves caracteritzats per una situació d’exclusió social (baixa qualificació formativa, joves marcats per un fracàs escolar i sense el títol de secundària, situació familiar marcada per l’absència d’un dels progenitors, sense cap tipus d’experiència laboral, escasses habilitats socials, manca d’expectatives laborals, entre altres).

Els joves que assisteixen a la XAT accedeixen a partir de la detecció i derivació de diversos recursos i dispositius del territori.

Àmbit territorial:
Salt
Àmbit d’actuació:
Economia/treball
Formació
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):
Estació Jove de Salt
Passeig Països Catalans s/n
Salt 17190
Telèfon: 618 27 88 50 i  972 40 50 07
Adreça electrònica: sjuan@casaldelsinfants.org
Adreça web: www.casaldelsinfants.org       
Horariacollides els dijous de 16:00-18:00 hores. Les tutories són flexibles i en horàri ampli.