Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Centre Socioeducatiu "Rovell de l'Ou" (Quart)Definició servei:
El Centre Socioeducatiu és un servei d’atenció a la població on es realitza una tasca educativa i preventiva.

Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
Des de l'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament de Quart s'intervé amb: infants i adolescents (reforç escolar i àrea lúdica), adults (tallers i alfabetització) i dinamització comunitària.
Representa un lloc on els usuaris/es obtenen ajuda en aquelles matèries de més dificultat. També existeix una part més lúdica on s'aprenen valors i habilitats socials.

Destinataris:
Població en general
Població amb dificultats socials i/o econòmiques
Població nouvinguda/immigrada
Infants/Adolescents
Dones
Famílies

Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
Va destinat a la comunitat d'Habitatges Barceló i a aquelles persones empadronades a Quart que són derivades de Serveis Socials.
L’accés al servei pot tenir un cost simbòlic anual.
Aquest preu es determinarà cada any.

Àmbit territorial:
Quart
Àmbit d’actuació:
Atenció social i salut
Cultura/Lleure/Esport
Formació
Relacional/Comunitari
Ciutadania i participació
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):
Lloc: Habitatges Barceló, Quart (Girona)
Tel: 972.46.97.88
Horari:
- De setembre a juny: de dilluns a divendres de 12.00 a 20.00 h.
- Juliol: de dilluns a divendres de 9.00 a 16.00 h.
- Tancat: Setmana Santa, agost i Nadal.
Bloc: http://centrehabitatgesbarcelo.blogspot.com/