Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


El Butlletí (Llagostera)
Persones destinatàries:Població en general
Àmbit territorial:Llagostera
Àmbit d’actuació:Cultura/Lleure/Esport

Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):Tel: 972 83 23 00