Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Aula Activa de Salt (Servei d’Ocupació de Catalunya)Definició servei:
L’Aula Activa és un servei d’orientació i recerca de feina intensiva que depèn del Servei d’Ocupació de Catalunya, que té com a objectiu general accelerar la incorporació al mercat laboral i la missió d’aconseguir una nova oportunitat professional.

A l’Aula Activa es disposa d'ordinador, connexió a Internet i línia telefònica juntament amb una plataforma web que ofereix accés als diferents portals de feina que hi ha al mercat, adaptat a les ocupacions sol·licitades de cada usuari/a.

Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
La metodologia es basa en una recerca intensiva i sistemàtica de feina, a través dels portals d’Internet, d’autocandidatura i de la gestió de contactes amb l’acompanyament de dues orientadores professionals que assessoren i orienten a l'hora de dissenyar el procés de recerca de feina.

El nombre de participants de l’aula és de 15 persones.

Cada usuari/a disposa d’un ordinador amb connexió a Internet. A l’aula hi ha taulell d’anuncis, carpetes amb informació específica sobre la recerca de feina, telèfon, fax i impressora a disposició dels usuaris/es.

Destinataris:
Persones que busquen feina (ocupades i/o aturades)

Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
Per poder participar a l’Aula cal estar inscrit/a al SOC com a demandant d’ocupació, tenir autonomia informàtica, l'objectiu professional clar, parlar i entendre el català i/o castellà, motivació per trobar feina i per participar en un programa de recerca de feina.

Servei públic, voluntari i gratuït.

Àmbit territorial:
Salt
Comarca del Gironès
Província de Girona
Catalunya

Àmbit d’actuació:
Economia/Treball
(específicament l'Orientació Laboral)

Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):
CIFO Salt
C/ Alfons Moré, 1
Salt 17190
Telèfon: 972 405 049
Adreça electrònica: aula_cifosalt.soc@gencat.cat

Horari: dilluns/dimecres o dimarts/dijous de 9 a 13 hores, durant 4 setmanes (32h).