Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Comissió pel Dret a l'Habitatge (Cassà de la Selva)
Definició servei:
Aquesta comissió està  integrada per tots els representants dels partits polítics que conformem el mapa polític de la localitat amb l’objectiu d’unificar esforços i voluntats per defensar el dret d’habitatge de totes les persones del poble.

Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
Aquesta comissió  dóna suport i fa seguiment de les actuacions que a nivell tècnic es desenvolupin en aquest sentit.

Destinataris:
Població amb dificultats socials i/o econòmiques

Àmbit territorial:
Cassà de la Selva

Àmbit d’actuació:
Residencial/Habitatge

Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):
Tel.: 972460011

ciutadania@cassa.cat