Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


CAP Llagostera


Definició servei:
Centre d'atenció primària.
Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
Atenció aguda i programada a la població adulta i infantil. Programa PASSIR (visites de llevadora al mateix CAP i ginecològiques al CAP Cassà de la Selva). Servei d'Odontologia.

Destinataris:
Població en general
Persones amb problemes de salut
Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
Requisits d'accés: Ser usuari de la cartera de serveis del Catsalut i estar amb possessió de la targeta sanitària individual del Catsalut.

Via d'accés: Demanant cita prèvia a través dels telèfons, per internet o personant-se al CAP.
Àmbit territorial:
Llagostera
Àmbit d’actuació:
Atenció social i salut
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):
Adreça:
Avda. Estació, s/n
17240-Llagostera

Tel: 972831203 
Fax: 972830635

www.ias.cat (cita web)