Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Espai Municipal d'Ocupació de Salt (EMO). Àrea d'Intermediació.Definició servei:
L'objectiu principal d'aquesta àrea és la de donar suport a les empreses sobretot pel que fa a la contractació i la selecció de personal. Inclou serveis d'assessorament i intermediació  dirigits a empreses, persones emprenedores i a persones que busquen feina.

Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
- GESTIÓ D’OFERTES DE TREBALL: Gestió de la borsa de Treball (Feina Activa). Cribratge de currículums que s’ajusten al perfil sol·licitat per optimitzar els resultats de la selecció. Seguiment de les insercions laborals

- PROCESSOS SELECTIUS: realització de processos selectius per a les empreses i comerços.

- ANÀLISI DE LLOCS DE TREBALL: assessorament en l’anàlisi i la descripció de llocs de treball.

- CESSIÓ D’ESPAIS: cessió d’espais municipals per a les empreses i els comerços.

- ASSESSORAMENT A LES EMPRESES: assessorament i informació per a les empreses i els comerços en suport i foment a la contractació, contractes de formació subvencionats, contractes de pràctiques, bonificacions, ajuts i subvencions, sessions i jornades d’interès empresarial

- SERVEI D’EMPRENEDORIA: assessorament i informació per a la creació de noves empreses i comerços: sensibilització a joves, centres educatius i  públic en general, orientació, informació i assessorament a persones emprenedores, consolidació d’empreses de recent  creació i formació. Horari: dll, dc i dv de 8h a 15h. Cal cita prèvia.

Destinataris:
Emprenedors/es, empresaris/es i comerciants
Persones que busquen feina (ocupades i/o aturades)

Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
Servei gratuït i d'accés directe o a través de derivacions.


Àmbit territorial:
Salt

Àmbit d’actuació:
Economia/Treball

Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):
Espai Municipal d'Ocupació de Salt (EMO)
C/ Àngel Guimerà, 88 baixos
Salt 17190

Telèfon: 972 40 52 95

Adreça electrònica: intermediacio.laboral@salt.cat
Adreça web: www.viladesalt.cat

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h ores (hores convingudes)