Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Espai Municipal d'Ocupació de Salt (EMO). Àrea d'Orientació i Formació.


Definició servei:
Ofereix els serveis individuals i grupals d’orientació i formació per a la recerca de feina a les persones en situació d'atur amb la finalitat de millorar la seva ocupabilitat i afavorir-ne la inserció laboral. S'ofereix informació i suport en el procés de recerca de feina i es treballen competències bàsiques i transversals així com eines específiques per millorar l'ocupabilitat.
L'objectiu és augmentar l'ocupació i l'autonomia de les persones, dotant-les d'eines i recursos per a la recerca de feina.
 
Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
-Atenció individualitzada: per qualsevol informació en relació a aspectes formatius i/o ocupacionals. Horari: Dilluns a divendres de 9 a 14 h.
-Assessorament individualitzat: en orientació laboral i professional, preparació per a la recerca de feina i per a la participació en entrevistes de selecció. Horari: dilluns, dimecres i divendres 9 a 14 h. Cal cita prèvia.
-Mòduls setmanals de competències  transversals per a la recerca de feina: per millorar l’ocupabilitat de les persones. S’incideix en l’autonomia i el canvi intrínsec. Temes: objectiu professional i recursos del territori, organitza’t per la recerca de feina i millora la imatge professional, estratègies per la recerca de feina (CV, carta de presentació i entrevista de selecció) situació actual i acompanyament a la inserció. Horari: Cada setmana, dilluns a divendres de 9 a 13:30 h. Grups formats per 10-12 persones. Cal inscripció prèvia.
-Acreditació de competències: Punt oficial informador en acreditació de competències (Acredita’t). Visites concertades.
-Espais d’oferta laboral i formativa: Panells d’ofertes de treball actualitzades diàriament (pròpies, premsa local, SOC, treball a l’estranger, borses de treball,...) i de formació.
-Espai connecta’t: Ordinadors de consulta en matèria d’ocupació i formació (connexió gratuïta). També disposem d’un espai per connectar l’ordinador portàtil personal a Internet.
-Monogràfics: sessions grupals específiques  de temes relacionats amb la recerca de feina.
- TIC, espai obert: accés a equipament informàtic per treballar i consultar temes relacionats amb l’ocupació i l’autoocupació amb suport d’un formadora/orientadora. Horari: dilluns a dijous de 14 a 16 h.
- Càpsules  tic per la recerca de feina: sessions monotemàtiques de dues hores per l’adquisició de competències  bàsiques. Temes: CV, correu electrònic, Feina Activa, portals d’ocupació...
Horari: dilluns a dijous de 16:30 a 18:30 h. Cal inscripció prèvia.
- Formació a mida per a empreses: oferim formació a mida per a empreses i comerços del territori en funció de les necessitats detectades.
- Programes de formació i treball:
--Programa mixt de treball i formació: 15 persones ocupades  i formades  (finalització  09/07/2014)
--Plans d’ocupació: Visitadors de Comunitats, Neteja urbana, Formadors de TIC i Agents cívics (finalització 02/09/2014).
 
Destinataris:
Persones que busquen feina (ocupades i/o aturades).
Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
Servei gratuït i d'accés directe o a través de derivacions.
En general, pels serveis d’orientació i formació es requereix un coneixement mínim del català i/o castellà que permeti una comunicació més o menys fluïda amb el o la tècnica.
 
Àmbit territorial
Salt
Àmbit d’actuació
 
Encomia/treball
 
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.)
Espai Municipal d'Ocupació de Salt (EMO)
C/ Àngel Guimerà, 88 baixos. Salt. 17190.
Telèfon: 972 40 52 95
Adreça electrònica: orientacio.laboral@salt.cat
Adreça web: www.viladesalt.cat
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.