Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Oficina Municpal d'Escolarització de Cassà de la SelvaDefinició servei:
L’Oficina Municipal d’Escolarització és un servei  municipal coordinat amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que té les següents funcions:
  • Inscripció i tramitació del centre escolar per a tots aquells alumnes nouvinguts al municipi  una vegada iniciat  el curs.
  • Informar a les famílies i a l'alumnat de l’oferta educativa de Cassà de la Selva.
  • Donar suport als professionals del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en tots els  tràmits que es requereixin al municipi, en relació a l’escolarització.
  • Facilitar la comunicació entre les famílies nouvingudes i els professionals de l’àmbit educatiu.

Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
La tècnica del punt d'acollida  és la responsable d'aquest servei municipal.


Destinataris:
Infants/Adolescents
Famílies
Professionals/Entitats

Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.): 
Accés directe de les famílies i per derivació dels centres.


Àmbit territorial:
Cassà de la Selva
Fornells de la Selva
Llambilles
Sant Andreu Salou

Àmbit d’actuació:
Formació

Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):
Horari: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h

Adreça:
C/ Enric Coris, 11
Cassà de la Selva

Tel.: 972460011