Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Punt d'Acollida Municipal de Cassà de la Selva


Definició servei:
Es tracta d'un recurs  local d’atenció i orientació a les persones nouvingudes al poble, que ofereix els següents serveis:
  • Assessorament, informació i suport en tràmits diversos a persones nouvingudes: documentació d’estrangeria, sol·licituds de nacionalitat i asil, recursos i reclamacions...
  • Itinerari formatiu: curs d’acollida, alfabetització, orientació laboral i altres formacions que promocionin l’autonomia personal.
  • Informació sobre els serveis i recursos municipals.
  • Acompanyament als diferents serveis i equipaments municipals.
  • Desenvolupament de programes específics d’acollida: acollida escolar, acollida en l’àmbit de la salut, foment de l’educació en el lleure, formació, accés a recursos assistencials bàsics, acolliment veïnal.
  • Detecció de problemàtiques.
  • Derivació a altres serveis municipals.
  • Registre i avaluació de dades relacionades amb l’evolució i les característiques de la població immigrada al poble.
  • Assessorament i formació en matèria d’immigració i interculturalitat adreçada a responsables polítics, professionals i entitats locals.
Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
La tècnica de l'Àrea de ciutadania és la responsable del Pla d'acollida local i gestiona el Punt d'acollida municipal.

Destinataris:
Població en general
Població nouvinguda/immigrada

Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
Accés directe i per derivacions d'altres serveis.
Servei municipal gratuït.


Àmbit territorial:
Cassà de la Selva

Àmbit d’actuació:
Economia/Treball
Residencial/Habitatge
Atenció social i salut
Cultura/Lleure/Esport
Formació
Relacional/Comunitari
Ciutadania i participació

Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):
Horari: de dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h i els dilluns de 16.00 a 18.00 h

Adreça:
C/ Enric Coris, 11 - Cassà de la Selva

Tel.: 972460011

ciutadania@cassa.cat