Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Moebius - Fundació GentisDefinició servei:
Moebius és un servei de recursos humans, que centra la seva activitat en l’assessorament especialitzat, la formació i la inserció laboral.

Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
Orientació laboral.
Selecció  de personal
Formació
Assessorament en l’acompliment de la LISMI
Reorientació professional
Borsa de treball
Treball amb suport

Els itineraris d'inserció  consten d’accions individuals i grupals amb l’objectiu de millorar la capacitació laboral i ocupabilitat dels participants. Aquest servei adapta la seva metodologia i estil d’intervenció en funció de les característiques del col·lectiu a qui va adreçat.

Persones destinatàries:
Població en general
Població amb dificultats socials i/o econòmiques
Població nouvinguda/immigrada
Infants/adolescents
Joves
Dones
Famílies
Persones amb disminucions
Persones amb problemes de salut
Persones que busquen feina (ocupades/aturades)

Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
Les persones usuàries que participin en el Servei d’Inserció Laboral poden arribar al servei derivades des de diferents agents socials o bé poden presentar-se directament a les nostres oficines per iniciativa pròpia o per informació que han obtingut de persones ja usuàries del programa. Totes les persones interessades en participar en el servei, se’ls farà una sessió informativa presencial.

Àmbit territorial:
Comarca Gironès
Província de Girona

Àmbit d’actuació:
Economia/Treball
Formació

Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):
C/ Sant Roc, 2
Salt - 17190

Telèfon: 972 40 54 55
Adreça electrònica: msalicru@gentis.org

Horari atenció: de dilluns a divendres 9.00 h a 15.00 h i de dilluns a dijous de 16.00 h a 17.30 hores.

Referents: Marta Salicrú i Maribel Flores