Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Moebius - Fundació Gentis


Definicióservei:
La Fundació Privada Gentis és una entitat sense ànim de lucre on treballem per la millora de l’ocupabilitat i el desenvolupament competencial, emocional i social dels col·lectius més desfavorits. A Gentis fem moure l’engranatge per aconseguir la inclusió social plena des de l’acció comunitària, la formació, el mentoratge, la mediació, el suport familiar i la intervenció psicològica i terapèutica.

Prestacions del servei: què es fa, quihofa i com es fa?

Oferim serveis especialitzats en la millora de l’ocupabilitat i el desenvolupament competencial, emocional i social des de l’acció comunitària, la formació, el mentoratge, el suport familiar i la intervenció terapèutica. Amb especial incidència en col·lectius que presenten vulnerabilitat.

Els itineraris d'inserció  consten d’accions individuals i grupals amb l’objectiu de millorar la capacitació laboral i ocupabilitat dels participants. Aquest servei adapta la seva metodologia i estil d’intervenció en funció de les característiques del col·lectiu a qui va adreçat.
Persones destinatàries:
Població en general
Població amb dificultats socials i/o econòmiques
Població nouvinguda/immigrada
Infants/adolescents
Joves
Dones
Famílies
Persones amb disminucions
Persones amb problemes de salut
Persones que busquen feina (ocupades/aturades)
Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
Les persones usuàries que participin en el Servei d’Inserció Laboral poden arribar al servei derivades des de diferents agents socials o bé poden presentar-se directament a les nostres oficines per iniciativa pròpia o per informació que han obtingut de persones ja usuàries del programa. Totes les persones interessades en participar en el servei, se’ls farà una sessió informativa presencial.
Àmbit territorial:
Comarca Gironès
Província de Girona
Àmbit d’actuació:
Economia/Treball
Formació
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):
C/ Sant Roc, 2
Salt - 17190

Telèfon: 972 40 54 55
Adreça electrònica: info@gentis.org

Horari atenció: de dilluns a divendres 9.00 h a 15.00 h i de dilluns a dijous de 16.00 h a 17.30 hores.

Referents: Marta Salicrú i Maribel Flores