Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Acompanyament a la gent gran. Caritas Salt.Definició servei:
Servei de companyia a la gent gran del municipi que estan sols, ja sigui a casa seva, a centres per la gent gran o al sociosanitari del Parc hospitalari Martí –Julià.

Els objectius són pal·liar la solitud de persones grans amb pocs recursos, i per això els oferim la companyia de voluntaris a domicili o a residències.
Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
Participen 11 Voluntaris/es amb la coordinadora inclosa. També hi participen estudiants de secundària en el Projecte Apadrinar un Avi.

Funcions de la coordinadora: és una voluntària que, junt amb la tècnica, dinamitza tot el grup de voluntaris. Es fan reunions mensuals i es proposen sessions de formació al llarg de l’any. Benvinguda a nous voluntaris.
Persones destinatàries:
Gent gran que visqui sola o en Centres per la Gent Gran.
Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
Requisits: tenir més de 65 anys,  viure  sòl o residir en un Centre d’Atenció a la Gent Gran.

Via d’accés: a través de Serveis Socials, Ajuntament de Salt, CAP Salt, Parròquies, Creu Roja, autoderivacions, xarxa de contactes, etc.

Amb les Residències Geriàtriques de Salt i el Sociosanitari (IAS), hi ha signat Conveni de col·laboració.

Servei gratuït.
Àmbit territorial:
Salt
Àmbit d’actuació:
Atenció social i salut
Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.) :
Hotel d’Entitats
C/ Sant Dionís, 42
Salt - 17190

Tel. 972 242 472 i 619 536 783

Adreces electròniques:

Horari: visites a domicilis o als centres d’una hora (Residències Les Vetes, Nostra Llar, setmanalment, quinzenalment o puntualment segons els casos. 

L’horari s’acorda amb l’usuari.