Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Assessorament amb deutes. Caritas Salt.
Definició servei:
Informem i assessorem famílies que no poden fer front a deutes hipotecaris i/o personals. Pretenem donar resposta a demandes relacionades amb l'assessorament i la informació a les famílies amb deutes hipotecaris i/o personals que no es poden permetre un advocat/gestor.

Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
El servei compte amb 1 Tècnic coordinador amb dedicació de 19h setmanals i 1 voluntari que fa tasques d’assessorament en matèria de deutes hipotecaris.

Les seves funcions són: entrevistes individuals, registre en base de dades, seguiment dels casos.


Persones destinatàries:
Població en situació greu de risc d’exclusió social.

Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
Accés: directe o mitjançant derivacions fetes pel Servei d’Acollida i Assistència Primària de Caritas, Treballadora Social del CAP Salt, Serveis Socials, entitats com Creu Roja, ACCEM, etc.

Àmbit territorial:
Salt

Àmbit d’actuació:
Atenció social i salut
Econòmic

Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):
Hotel d’Entitats
C/ Sant Dionís, 42
Despatx 107
Salt - 17190

Telèfons: 972 242 472  i  619 536 783

Adreces electròniques:

Horari: dimecres, dijous i divendres de 9:30 h a 14:00 h per derivacions. L’atenció directa es farà previ filtratge per part del coordinador.