Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


FES+. Caritas Salt.
Definició servei:
Tutories personalitzades amb nois i noies de entre 16 i 19 anys que es trobin en un sistema familiar amb pocs recursos econòmics o en risc d’exclusió social i que necessitin orientació acadèmica i/o laboral. 

Objectius:
  • Orientar als joves que vulguin continuar amb els seus estudis o que els vulguin reprendre.
  • Ajudar a nivell acadèmic en assignatures concretes.
  • Orientar als joves que vulguin entrar en el món laboral.
  • Acompanyar físicament als joves a aquells centres que siguin del seu interès.

Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
Professionals: 1 tècnica i voluntaris puntuals per ajudar als joves a nivell de classes particulars.

Funcions de la tècnica: dinamitzar les tutories, orientar als joves, gestions vàries...

Persones destinatàries:
Joves de 16 a 19 anys.

Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
Servei obert a la població general. Via d’accés mitjançant derivació per acollida, pels instituts, per altres entitats, per iniciativa pròpia...

Àmbit territorial:
Salt

Àmbit d’actuació:
Formació
Relacional/comunitari
Atenció social i salut

Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):
Hotel d’Entitats
C/ Sant Dionís, 42
Despatx 107
Salt - 17190

Telèfons: 972 242 472

Adreça electrònica:
Horari: dilluns de 9:00 h a 14:00 h, dimarts i dijous de 15:15 h a 17:45 h.