Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


PATI (Pisos d’Acollida Temporal per l’Inclusió). Caritas Salt.Definició servei:
Pisos d’acolliment temporal per dones amb o sense fills normalment nouvingudes o estrangeres, que es troben en una situació molt precària. Aquestes no compten amb un sistema familiar que les recolzi i per tant tenen una situació d’exclusió social molt potent, que arriba a l’extrem de no tenir vivenda.

Els objectius d'aquest recurs són:
- Pal·liar les necessitats més urgents i bàsiques.
- Acompanyar a aquestes dones en el seu procés de reinserció social a través de plans de treball personalitzats.

Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
El recurs compta amb: 1 tècnica responsable del projecte,

3 voluntaris/es per col·laboracions i ajudes puntuals – com per exemple, tenir cura dels nens/es-.

La tècnica responsable és l'encarregada del seguiment de les dones, revisió dels pisos, seguiment dels plans de treball, acompanyament psico-emocional, entre altres gestions. 

Persones destinatàries:
Dones majors de 18 anys amb o sense fills que es trobin en una situació de precarietat extrema. 

Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
Via d’accés: Derivació per Serveis Socials i pel Servei d’Acollida. Filtratge des de les responsables del programa.

Àmbit territorial:
Salt

Àmbit d’actuació:
Atenció social i salut
Residencial

Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):
Hotel d’Entitats
C/ Sant Dionís, 42
Despatx 107
Salt - 17190

Telèfons: 972 242 472

Adreça electrònica:
Horari: derivació prèvia al despatx