Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Càritas Salt agrupació de parròquies.Definició servei:
Caritas Salt Agrupació de Parròquies és una entitat privada sense ànim de lucre que intenta acompanyar a les persones en el seu procés vital quan aquestes pateixen algun tipus d'exclusió social o en situacions precàries que atempten a la seva dignitat.

Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
Servei d’intervenció educativa.
Servei d’orientació laboral.
Tallers d’acollida lingüística i cultural.
Servei d’acollida.
Projecte PATI (Habitatge).
Centre de distribució d’aliments.
Servei Gent Gran.
Servei d’atenció a l’immigrant.
Robers.
Fes+.
Servei de deutes.
Tallers de formació.

Persones destinatàries:
Població en general
Població amb dificultats socials i/o econòmiques
Població nouvinguda
Infants/adolescents
Joves
Dones
Gent Gran
Famílies

Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
Per accedir als diferents serveis i programes de Caritas Salt es pot fer a través de derivacions des de serveis socials o altres entitats, o bé per iniciativa pròpia.

Àmbit territorial:
Salt

Àmbit d’actuació:
Economia/treball
Atenció social i salut
Formació
Relacional/comunitari

Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):
Hotel d’Entitats
C/ Sant Dionís, 42 – Despatx 107
Salt 17190

Telèfon: 972 242 472

Adreça electrònica:
.