Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Programa de sensibilització i formació. Càritas Salt.Definició servei:
Divulgació de situacions d’injustícia per implicar la comunitat en la construcció d’una societat més justa i solidària a través de diversos canals com: xerrades a instituts, universitat, radio, etc., publicació d’articles, formació de voluntaris i públic en general i campanyes de cooperació internacional.

Objectius:

Detectar i denunciar situacions d’exclusió social i injustícia social.

Proporcionar una formació de qualitat als nostres voluntaris -i població en general en les competències, actituds i aptituds envers de les problemàtiques derivades de situacions d’exclusió i injustícia social.

Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
Els tècnics de Càritas Salt, juntament amb la presidenta i alguns voluntaris responsables dels diferents serveis atenen les demandes directes de mitjans de comunicació, centres formatius, associacions, etc.

Persones destinatàries:
Població general

Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
Accés directe.
Gratuït.

Àmbit territorial:
Salt

Àmbit d’actuació:
Comunitari

Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):
Hotel d’Entitats
C/ Sant Dionís, 42 – Despatx 107
Salt 17190

Telèfon: 972 242 472 /  619 536 783

Adreça electrònica: