Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Servei d’intervenció educativa-SIE. Caritas Salt.
Definició servei:
Servei de reforç i acompanyament educatiu personalitzat a alumnes amb problemes de seguiment del currículum provinents de famílies amb pocs recursos socioeconòmics.

Objectius: Reforçament d’aprenentatges bàsics i habilitats socials amb activitats de suport escolar i lúdiques.

Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
Voluntaris/es coordinats per dues tècniques de Càritas Salt, una pel servei de primària i altre pel servei de secundària.

Tècnica: dinamització del grup de voluntaris. Entrevistes amb les escoles del municipi i els pares dels alumnes. Preparació de jornades de formació pels voluntaris. Preparació del pla de treball individual de cada nen juntament amb el voluntari de referència (sempre acordat amb l’escola derivant).

Persones destinatàries:
Infants de primària (4rt, 5e i 6e)  i 1er i 2n d’ESO.

Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
Servei gratuït
Derivacions:  
Escoles (hi ha conveni de col·laboració)  i serveis socials.
 
Àmbit territorial:
Salt

Àmbit d’actuació:
Atenció social i salut
Cultura/lleure/esports
Formació
Relacional/comunitari

Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):
Hotel d’Entitats
C/ Sant Dionís, 42, despatx 107
Salt 17190

Telèfon: 972 242 472
Adreça electrònica:

El servei s’imparteix a:

Locals Parroquials Sant Cugat
C/ Llarg, 56
Salt 17190
Horari: dimecres i divendres de 17:15 -19:15 hores

Locals Parroquials Sant Jaume
C/ Enric Granados i pati  de l’Escola  El Veïnat (ús lúdic)
Horari: dilluns, dimarts i dijous de 17:15- 19:15 hores