Cercador per categoriesCercador:

Persones destinatàries

Àmbits d'actuació

Àmbit territorial


Servei d’orientació sociolaboral (SOL). Càritas Salt.Definició servei:
Oferim orientació i eines d'apoderament a persones aturades i amb especials dificultats d’inserció laboral, per facilitar el seu propi procés de recerca de feina.

Objectius:

  • Oferir un servei continuat d’orientació sociolaboral, a persones amb especials dificultats d’accés al mercat laboral, per millorar la seva ocupabilitat.
  • Fomentar la implicació de la comunitat  a l’acció sociolaboral que desenvolupa el SOL.

Prestacions del servei: què es fa, qui ho fa i com es fa?
Professionals: 1 tècnica d’inserció, 2 voluntaris.

Funcions: entrevistes individuals, acompanyament en la recerca de feina, seguiment del pla de treball.

Persones destinatàries:
Persones aturades major de 25 anys amb dificultats d’accés al mercat laboral.

Procediment i requisits d’accés (via d’accés, preu, requisits, etc.):
Requisits: cal un nivell mínim de comprensió oral del català o castellà. Documentació regularitzada.

Via d’accés directa i mitjançant derivacions de Serveis Socials, Caritas o iniciativa pròpia.

Servei gratuït.

Àmbit territorial:
Salt

Àmbit d’actuació:
Econòmic/laboral

Contacte (horari, lloc, telèfons, webs, correus, etc.):
Hotel d’Entitats
C/ Sant Dionís, 42
Salt 17190

Telèfon: 972 242 472
Adreça electrònica:
lmadruga@caritasgirona.cat

Horari: 
Dimarts i dijous de 9:00 a 14:00 hores
Dilluns de 17.00 a 19.00 hores.